Jak změnit pojišťovnu, u níž máte sjednáno životní pojištění

Jak změnit pojišťovnu – životní pojištění
Přidejte i vy své hodnocení

Důvodů pro změnu životního pojištění může být celá řada. Ať už nejste spokojeni se službami své stávající pojišťovny či s aktuálními podmínkami pojistné smlouvy, nebo se výrazně proměnila vaše životní situace, vždy můžete zvážit, zda svou životní pojistku nevypovědět a nepřejít k jiné pojišťovně. Přesto by výpověď pojistné smlouvy měla být až krajním řešením — většinu situací lze vyřešit úpravou smlouvy stávající. Pokud ovšem takovýto radikální krok zvažujete, měli byste si být vědomi, jaké výhody a (spíše) nevýhody přechod k jiné pojišťovně obnáší.

Jak změnit pojišťovnu – životní pojištění

Životní pojištění a změna pojišťovny — jak na to?

Pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu, u níž máte sjednané životní pojištění, budete nejprve muset vypovědět svou aktuálně platnou pojistnou smlouvu. Po formální stránce není výpověď pojistné smlouvy nijak komplikovaný proces, byť má svá specifika — výpověď je například třeba podat písemně (obvykle na formuláři poskytnutém pojišťovnou), případně osobně na pobočce. Tento úkon nicméně nelze provést úplně kdykoli, nýbrž pouze v některých, předem daných situacích, jež platí jednotně pro všechny pojišťovny.

Smlouvu lze vypovědět standardně vždy ke konci pojistného období — s tím, že výpověď je třeba podat nejpozději šest týdnů před jeho uplynutím. Odstoupit od ní lze také do dvou měsíců od sjednání či do tří měsíců od oznámení nějaké pojistné události. Ve výjimečných případech je také možné danou pojistnou smlouvu s pojišťovnou ukončit dohodou, nicméně pojišťovna musí s vaším návrhem souhlasit a potvrdit jej. Nelze ji tedy vypovědět pouze z vaší strany.

Po ukončení platnosti smlouvy můžete uzavřít novou pojistku u nové pojišťovny, kterou si vyberete. Legislativa ovšem nijak nezapovídá ani možnost, mít případně sjednáno více životních pojistek u více pojišťoven zároveň.

Proč je dobré výpověď životního pojištění řádně promyslet a zvážit?

Zrušení životní pojistky s sebou totiž nese celou řadu potenciálních komplikací a rizik: v prvé řadě se s ním pojí ztráta stávající pojistné ochrany. Mějte na paměti, že při sjednávání nové pojistné smlouvy bude pojišťovna znovu zvažovat váš věk, zdravotní stav a životní situaci — a nově nastavené podmínky pojištění zdaleka nemusí být tak výhodné jako ty původní. A na některá rizika vás pojišťovna (například z důvodu věku) nemusí v dané chvíli už pojistit vůbec.

Navíc vám začne znovu běžet tzv. čekací doba, tedy několikaměsíční období, během něhož pojišťovna nevyplácí případné plnění u některých typů rizik (např. u vážných nemocí či smrti).

Zrušení životního pojištění vám nicméně může přinést i dodatečné (a zbytečné) finanční výdaje. Pokud jste třeba doposud uplatňovali daňové odpočty za zaplacené pojistné, budete po zrušení životní pojistky muset zpětně (za období posledních 10 let) veškeré získané daňové úlevy doplatit (resp. dodanit). S finanční ztrátou také budou muset počítat ti, kteří mají sjednánu investiční variantu životního pojištění, neboť pojišťovna jim v takovém případě může vyplatit nižší částku, než jakou do té doby investovali.

U dobré pojišťovny byste zkrátka důvod ke změně pocítit neměli. A v případě, že se například změní vaše životní situace, by mělo být samozřejmé, že se s pojišťovnou dohodnete na úpravě stávající smlouvy — ať už v podobě zrušení některých doplňkových připojištění, či snížení pojistného. Důležité je nepřijít zejména o pojištění pro případ smrti, invalidity či výpadků příjmů. Například v Kooperativě vám u životního pojištění rádi vyjdou vstříc, aby nastavení pojistky odpovídalo vašim potřebám.

Tvorba webových stránek: Webklient